Logo

Goście

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Dla studentów

Zastosowanie integrowanych metod zwalczania Trichoderma sp. w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (lange) Imbach i boczniaka Pleurotus sp. (2007)

Krzysztof Sobieralski; 27/2006/IG

 

 

W 2007 roku realizowano przewidziane harmonogramem badań zadania. Koncentrowano się w szczególności na wzroście wybranych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma na różnych podłożach. Użyto m.in. podłoży sprowadzonych z kompostowni w Belgii, Holandii, a także trzech kompostowni krajowych. Analizowano wzrost grzybni grzybów z rodzaju Trichoderma na w/w podłożach. Ponadto analizowano wpływ związków organicznych, tzn. wyciągów pozyskiwanych z różnych roślin, olejków eterycznych, a także szeregu innych substancji na wzrost grzybów z rodzaju Trichoderma. W/w badania są w toku a część z uzyskanych wyników w opracowaniu statystycznym.

Opracowano kompletnie zagadnienie wpływu wybranych preparatów chemicznych i naturalnych na wzrost grzybni dwóch szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma, pozyskanych z upraw pieczarki dwuzarodnikowej, tj. T. harzianum i T. atroviride. W doświadczeniach zastosowano następujące preparaty: Bravo 500 SC (fungicyd), Biochikol 020 PC (chitozan), Propolis 10% (wyciąg alkoholowy) i Grevit 200 SL (ekstrakt z grapefruita). Badania prowadzono na pożywce agarowej PDA, do której dodawano badane preparaty w stężeniach 0,5% dla Bravo, 4% dla Biochikolu, 0,8% dla Propolisu i 0,6% dla Grevitu.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane preparaty w różnym stopniu hamowały wzrost grzybni obydwu badanych szczepów Trichoderma. Zahamowanie wzrostu grzybni T. harzianum w porównaniu do kontroli (pożywka bez dodatku preparatu) wynosiło 87% dla Bravo, 37% dla Biochikolu, 24% dla Propolisu i 85% dla Grevitu. Natomiast u T. atroviride zahamowanie wzrostu grzybni wynosiło odpowiednio 87%, 70%, 68% i 88%

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa