Logo

Goście

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Pozyskiwanie i waloryzacja zasobów genowych grzybów uprawnych (2007)

Krzysztof Sobieralski; 23/2007/GW

 

 

W roku 2007 zorganizowano 24 wyjazdy w teren do lasów należących do różnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych W wyniku przeprowadzonych ekspedycji udało się zebrać z różnych stanowisk 23 owocniki boczniaka, 34 owocniki czernidłaka, 27 owocników pieczarki oraz 17 zimówki aksamitnotrzonowej. Zebrane próby poddane zostały waloryzacji. Porównano kiełkowanie zarodników wybranych gatunków na różnych pożywkach. Zastosowano m.in. pożywkę agarową standardową, pożywkę wg Knoppa, wg Klusznikowej, obornikową, ziemniaczaną oraz obornikowo-torfową. Wykazano zróżnicowane kiełkowanie zarodników na w/w pożywkach. W przypadku boczniaka procent kiełkowania wahał się od ok. 30 do 65. Pieczarka kiełkowała w wyższym procencie- od 40 do 70. Bardzo słabo kiełkowały zarodniki czernidłaka. Udało się uzyskać ok. 15 do 25% kiełkujących zarodników. W trakcie opracowania jest pożywka do kiełkowania zarodników zimówki aksamitnotrzonowej. Zarodniki tego gatunku kiełkują bardzo słabo.

W końcu 2007 roku przystąpiono do waloryzacji zebranych szczepów pieczarki, boczniaka, czernidłaka oraz zimówki. Rozpoczęto badania nad określeniem dynamiki wzrostu grzybni zebranych szczepów, a także dotyczące wpływu pasażowania na wzrost grzybni badanych gatunków. Doświadczenia w tym zakresie są w toku.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa