Logo

Goście

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Wpływ podłoża na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka mikołajkowego Pleurotus eryngii (Fr.) Que (2007)

Małgorzata Nowak; 24/2007/GP grant promotorski

kierownik projektu: Krzysztof Sobieralski

 

Celem badań w roku 2007 była próba określenia wpływu rodzaju pożywki agarowej i rodzaju podłoża na bazie trocin i słomy na wzrost grzybni trzech odmian Pleurotus eryngii (Fr.) Quel., tj. B50, B100 i B 127.

Badania przeprowadzono w Katedrze Warzywnictwa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Badania dotyczyły wpływu rodzaju i odczynu pożywek agarowych oraz wpływu składu podłoża i rodzaju dodatków organicznych i mineralnych na wzrost grzybni. Pomiary wykonywano 3, 6, 9 dnia wzrostu grzybni. W badaniach wykorzystano pożywki: pszenną, obornikową, obornikowo-torfową, standardową, wg Hansena, standardową i ziemniaczaną. W badaniach dotyczących wpływu pH pożywki na wzrost grzybni wykorzystano pożywki: pszenną i standardową. Odczyn pożywek ustalano w przedizle pH od 3,5 do 8,0 co 0,5. Odczyn pożywek regulowano stosując 10% lub 5 % kwas winowy oraz 1% wodorotlenek sodu. W badania dotyczących wpływu podłoża na wzrost grzybni wykorzystano: słomę pszenną, trociny brzozowe, trociny bukowe, słomę pszenną z trocinami brzozowymi oraz słomę pszenną z trocinami bukowymi (w stosunku wagowym 3:1). Podłoża wzbogacono otrębami pszennymi w ilości 20% lub śrutą rzepakową w ilości 10% lub ziarnem żyta w ilości 25% w stosunku do suchej substancji podłoża oraz azotem mineralnym: saletrą amonową w dawce 1,55g/ 100g podłoża lub siarczanem amonu w dawce 2,55g/100g suchej substancji podłoża. Wszystkie podłoża zostały wzbogacone o taką samą ilość azotu. Badania wpływu dawek azotu mineralnego na wzrost grzybni boczniaka przeprowadzono na ww. podłożach wzbogaconych wzrastającymi dawkami siarczanu amonu: 0, 0.5, 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, 13.5, 15.5g/100 suchej substancji podłoża.

Szybkość wzrostu grzybni zależała od składu użytej pożywki i odmiany. Najszybszy wzrost grzybni uzyskano na pożywce obornikowej i pszennej. Istotnie najwolniejszy wzrost stwierdzono na pożywce standardowej. Niezależnie od zastosowanej pożywki stwierdzono najszybszy wzrost w przedziale pH od 6.6 - 8.0, najwolniejszy w przedziale 3.5 – 4.5. Najszybszy średni wzrost grzybni stwierdzono na podłożach ze słomy pszennej, słomy pszennej i trocin brzozowych, słomy pszennej i trocin bukowych. Najwolniejszy wzrost stwierdzono na podłożu z trocin brzozowych. Dodatkami azotu organicznego istotnie wpływającymi na szybszy wzrost grzybni były ziarno żyta i otręby pszenne. Natomiast na podłożach wzbogaconych saletrą amonową stwierdzono najwolniejszy wzrost grzybni. Wraz ze wzrostem dawki siarczanu amonu stwierdzono istotnie wolniejszy wzrost grzybni badanych odmian na w/w podłożach. Reakcja odmian boczniaka na rodzaj pożywki, jej odczyn oraz rodzaj podłoża z trocin i słomy oraz rodzaj dodatków była podobna.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa