Plonowanie ogórka szklarniowego we włóknie drzewnym AgroFlex (2007)

dr hab. Józef Piróg, prof. nadzw.

 

 

Celem badań było określenie wpływu mat z włókna drzewnego AgroFlex o zróżnicowanej gęstości na plonowanie ogórka szklarniowego. Doświadczenie prowadzono w szklarni Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w dniach od 11 kwietnia do 2 sierpnia 2007. Było to doświadczenie dwuczynnikowe założone w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Pierwszym czynnikiem były podłoża, a drugim odmiany. Do badań użyto następujących podłoży: wełna mineralna Agroban i włókno drzewne o pięciu gęstościach: 60, 80, 100, 120 i 140 kg-m-3. Uprawiano dwie odmiany ogórka: Rubin F1 i Onyks F1 hodowli “Spójnia" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Nochowie.

Podkiełkowane nasiona wysiewano do kostek z wełny mineralnej o wymiarach 10x10x7,5 cm. Po czterech tygodniach produkcji rozsady (11.05.2007) rośliny ustawiano na matach podłożowych w szklarni w zagęszczeniu 2 rośliny na m2. Poletko obejmowało 3 maty, w każdej macie rosły 2 rośliny. Do nawożenia i nawadniania roślin wykorzystano system fertygacji kroplowej. Zbiory dokonywano 3 razy w tygodniu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej i oceniono testem Duncana na poziomie istotności a =0,05.

Włókno drzewne okazało się lepszym podłożem niż wełna mineralna. Średni plon ogólny i handlowy ogórków uprawianych we włóknie drzewnym był istotnie wyższy niż w wełnie mineralnej. Nie stwierdzono istotnego wpływ gęstości włókna drzewnego 60, 80, 100, 120 i 140 kg-m-3 na plon ogólny, handlowy oraz klasy I i II. Badane odmiany Rubin F1 i Onyks F1 charakteryzowały się zróżnicowanym plonowaniem. Wyższy plon ogólny, handlowy i klasy I uzyskano w uprawie odmiany Rubin F1

Przyrost plonu owoców klasy I i II był wyższy, gdy rośliny uprawiano we włóknie drzewnym niż w wełnie mineralnej. W czasie uprawy zmieniała się gęstość mat. Grubość mat z włókna drzewnego o gęstości 60, 80 i 100 kg-m-3 zmniejszyła się, nie ulegały zmianom maty o gęstości 120 kg-m-3, natomiast zwiększały swą grubość maty o gęstości 140 kg-m-3..