Logo

Goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Dla studentów

Prowadzenie i waloryzacja kolekcji szparaga (Asparagus officinalis L.) (2007)

Mikołaj Knaflewski, Anna Zaworska

 

 

Kolekcja odmian i genotypów szparaga prowadzona przez Katedrę Warzywnictwa znajduje się w Stacji Doświadczalnej “Marcelin” Akademii Rolniczej w Poznaniu. Obejmuje ona osobniki 100 odmian pochodzących z 12 krajów, przy czym najwięcej 
z Niemiec, USA, Holandii i Francji. Znajdują się one w aktualnie prowadzonym doświadczeniu odmianowym, założonym w roku 2000 (28 odmian) oraz w kolekcji pojedynczych genotypów (295 roślin). Znajduje się w niej także 9 linii rozmnożonych 
in vitro.

Oprócz pomiarów i obserwacji oraz ich wyników przedstawionych w sprawozdaniach z działalności statutowej - zadanie 1: Gromadzenie i waloryzacja genotypów szparaga oraz opracowanie metod ich identyfikacji i rozmnażanie in vitro oraz zadanie2: Ocena odmian i optymalizacja sterowania okresem zbioru szparaga, skoncentrowano się w roku bieżącym na ocenie u poszczególnych genotypów wczesności wyrastania wypustek, a także na określeniu przy jakiej wysokości wypustek następuje rozluźnianie się ich główek.

Spośród ocenianych genotypów u 2,8 % stwierdzono rozluźnianie się główek już przy wysokości wypustek poniżej 20 cm, a u 48,6 % przy wysokości 20-30 cm i takiego samego % genotypów przy wysokości wypustki powyżej 30 cm.

Materiały z banku genów były wykorzystywane w realizacji pracy doktorskiej oraz dwóch prac magisterskich, w tym wykonywanej przez studenta z Chin.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa