Logo

Goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Dla studentów

dr inż. Włodzimierz Krzesiński

Absolwent Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu w roku 1995. Jego praca magisterska dotyczyła zastosowania fertygacji w sadach jabłoniowych. W roku 1996 rozpoczął pracę w Katedrze Warzywnictwa. W roku 2001 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej wpływu niektórych czynników klimatycznych i potencjału wody w glebie na wzrost i plon marchwi. Od roku 1997 jest kierownikiem Pracowni Komputerowej Wydziału Ogrodniczego.

 Problematyka badań, które prowadzi, obejmuje zagadnienia warzywnictwa polowego i szklarniowego, w tym sterowanie uprawą, modele i prognozowanie plonowania. Zajmuje się również zastosowaniem technik komputerowych w warzywnictwie.

 Od roku 1996 prowadzi modelowe badania nad marchwią, a od 2002 roku nad pomidorem, ogórkiem, sałatą, szpinakiem, szparagiem, kapustą, burakiem czerwonym, kalafiorem i brokułem. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania technik komputerowych w ogrodnictwie. Opracował dwa programy komputerowe umożliwiające symulację wzrostu i plonowania marchwi i szparaga. 

Łącznie opublikował 56 prac, w tym: 27 naukowych, 29 popularno-naukowych i był współautorem 1 książki. Brał udział w 4 grantach KBN. Pod jego kierunkiem wykonano 10 prac magisterskich, w tym 7 prac był promotorem. Od roku 1999 jest członkiem Rektorskiej  Komisii ds. Informatyki. Odbył staż naukowy w Scottish Agriculture College w Edynburgu.

 

Publikacje oryginalne

 1. Krzesiński W., Knaflewski M. 1997. The effect of solar radiation and temperature on carrot yield and quality. Journal of Applied Genetics 38A: 196-199.
 2. Knaflewski M., Krzesiński W. 1998. Wpływ temperatury gleby na plonowanie zielonego szparaga. ATR Bydgoszcz. Z. Nauk. 215, Rol. 42: 111-114.
 3. Krzesiński W., Knaflewski M. 1998. Dynamika przyrostu masy roślin w zależności od wczesności odmian marchwi. ATR Bydgoszcz. Z. Nauk. 215, Rol. 43: 125-129.
 4. Knaflewski M., Kucharski P., Krzesiński W. 1999. Timing of Asparagus production in a temperate-climate. Acta Horticulture 479: 391-397.
 5. Knaflewski M., Krzesiński W. 2002. Results of investigations on timing asparagus production in a temperate climate. Acta Horticulture 589: 73-79.
 6. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. Zawartość węglowodanów w zielonych wypustkach szparaga w trakcie zbioru w 2001 i 2002 roku. Olsztyn University of Agriculture and Technolgy Biuletyn Naukowy 16: .
 7. Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. The effect of solar radiation on beta-carotene and other carotenoids content in carrot storage roots. Folia Horticulture 14/2: 25-33.
 8. Stachowiak J., Gąsecka M., Krzesiński W., Knaflewski M., Golcz A., Markiewicz B., Kujawski P. 2003. Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw – parametr jakości. Olsztyn University of Agriculture and Technolgy Biuletyn Naukowy 22: 241-244.
 9. Krzesiński W., Knaflewski M. 2004. A preliminary model of carrot growth. Acta Horticulture 654: 235-241.
 10. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2004. Wpływ warunków termicznych w różnych okresach wzrostu roślin na jakość róź trzech odmian brokułu. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 239(95): 165-172.
 11. Knaflewski M., Krzesiński W. 2004. Wpływ terminu zbiorów na plon i jakość zielonych wypustek szparaga. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX. Ogrodnictwo 38: .
 12. Stefaniak J., Wanga K., Krzesiński W., Gapiński M. 2005. The effect of accelerated production on yield early patato. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrcławiu, Rolnictwo LXXXVI 515: 519-524.
 13. Wanga K., Stefaniak J., Krzesiński W., Knaflewski M. 2005. The effect of covering on overwintering and yield of three winter onion cultivars. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrcławiu, Rolnictwo LXXXVI 515: 551-558.
 14. Krzesiński W., Stachowiak J., Gąsecka M., Knaflewski M. 2007. Sugar content in spears versus asparagus yielding. Vegetable Crops Research Bulletin 67: 127-136.
 15. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2008. Changes in soluble solid content in green asparagus spears during harvest season. Acta Horticulture 776: 435-443.
 16. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. Goliński P. 2008. Correlations between asparagus crop and the year of cropping, day of harvest, sugar contents in storage roots and spears and air temperature. Vegetable Crops Research Bulletin 68: 93-100.
 17. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Żurawicz A., Knaflewski M., Goliński P. 2008. The effect of plant age and crown size of asparagus on fern growth in terms of carbohydrate balance. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(3): 93-102.
 18. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Knaflewsk M. 2008. Plant age effect on asparagus yielding in terms of carbohydrate balance. Folia Horticulture 20/2: 29-38.
 19. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M., Goliński P. 2008. Changes in glucose, fructose and sucrose contents in storage roots of asparagus during vegetation period. Vegetable Crops Research Bulletin 69: .
 20. Knaflewski M., Kałużewicz A., Krzesiński W., Zaworska A. 2008. Przydatność 21 odmian szparaga do uprawy na zielone wypustki w Polsce. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 527: 173-177.

Prace konferencyjne

 1. Krzesiński W. 2002. Wykorzystanie informacji i technik komputerowych w produkcji szparaga. IX Międzynarodowa Konferencja Szparagowa - Nowy Tomyśl : 21-26.
 2. Krzesiński W., Knaflewski M. 2003. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na zawartość  cukrów w marchwi. Folia Horticulture Suplement 2003/1: 240-242.
 3. Knaflewski M., Krzesiński W. 2003. Wpływ terminu zbiorów na jakość zielonych wypustek szparaga. Folia Horticulture Suplement 2003/2: 319-321.
 4. Krzesiński W. 2006. XI Międzynarodowe Sympozjum Szparagowe. XIII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa - Nowy Tomyśl : .
 5. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Bartczak M. 2006. Wpływ długości okresów zbiorów szparaga a plon zielonych wypustek, liczba paków i korzeni. Folia Hort. Suplement 2006/2: 219-223.
 6. Szpakowska B., Karlik B., Szczepańska M., Krzesiński W. 2007. Wpływ roślinności wodnej na jakość wód zbiorników rekreacyjnych. W: Ogólnopolska Konf. Nauk.. – Woda w krajobrazie IX Forum Architektury Krajobrazu. Szczecin 21-23 września 2006. : 47-54.

 Książki

 1. Knaflewski M., Krzesiński W., Małachowski A. 1999, 2008. Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego Poznań.  

 

Publikacje popularno-naukowe

 1. Krzesiński W. 1999. Marchew wysokiej jakości tradycyjna i pęczkowana. Hasło Ogrodnicze 3: 73-74.
 2. Krzesiński W. 2002. Komputer w planowaniu nawożenia. Hasło Ogrodnicze 8: 46-48.
 3. Krzesiński W. 2002. Komputer w optymalizacji wzrostu i plonowania warzyw. Hasło Ogrodnicze 9: 85-86.
 4. Krzesiński W. 2002. Komputer w ochronie warzyw. Hasło Ogrodnicze 10: 48-49.
 5. Krzesiński W. 2002. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. I Światło. Hasło Ogrodnicze 11: 43-46.
 6. Krzesiński W. 2002. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. II Temperatura, dwutlenek węgla, wilgotność powietrza. Hasło Ogrodnicze 12: 81-84.
 7. Krzesiński W. 2003. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. III Podłoże. Hasło Ogrodnicze 5: 72-78.
 8. Krzesiński W. 2004. Sterowanie nawadnianiem w uprawach pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 5: 32-38.
 9. Krzesiński W. 2005. XI Międzynarodowe Sympozjum Szparagowe. Wieści Akademickie. Akademia Rolnicza w Poznaniu 11: 4.
 10. Krzesiński W. 2005. Zasady sterowania klimatem w szklarniach z wykorzystaniem komputerów. Hasło Ogrodnicze 4: 14-17.
 11. Krzesiński W. 2005. Postęp w wykorzystaniu komputerów klimatycznych. Hasło Ogrodnicze 4: 21-22.
 12. Krzesiński W. 2005. Narzędzia wspomagające programowanie. Hasło Ogrodnicze 4: 23-24.
 13. Krzesiński W. 2005. Przegląd komputerów klimatycznych. Hasło Ogrodnicze 4: 25-28.
 14. Stefaniak J., Wanga K., Krzesiński W 2005. Przechowywanie kapusty. Hasło Ogrodnicze 12: 118-120.
 15. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K. 2006. Wczesny plon ziemniaka - przygotuj się wcześniej. Ogrodnik Polski 2: 18-19.
 16. Krzesiński W., StefaniakJ. 2006. Pietruszka - sposób na zieloną natkę. Ogrodnik Polski 2: 86-87.
 17. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K 2006. Problemowe - warzywa korzeniowe. Ogrodnik Polski 5: 18-19.
 18. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K. 2006. Ziele filozofów - sałata siewna. Ogrodnik Polski 4: 10-13.
 19. Krzesiński W., StefaniakJ. 2006. Korzenny aromat cząbru. Ogrodnik Polski 6: 91.
 20. Krzesiński W. 2007. Marchew przeznaczona na najwcześniejszy zbiór. Warzywa 2: 20-22.
 21. Krzesiński W. 2007. Sterować grubością korzeni marchwi. Warzywa 1: 26-28.
 22. Krzesiński W. 2007. Marchew przeznaczona na najwcześniejszy zbiór. Warzywa 2: 20-22.
 23. Krzesiński W. 2008. Marchew – wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie. OWK 5: 17-18.
 24. Krzesiński W. 2008. Podłoże do produkcji rozsady. Warzywa 12: 30-33.
 25. Krzesiński W. 2008. Trafnie określić termin zbioru marchwi. Warzywa 9: 23-24.
 26. Krzesiński W. 2008. Sterowanie klimatem w pieczarkarniach. Pieczarki - biuletyn producenta pieczarek 1: 47-50.
 27. Krzesiński W. 2008. Redliny do uprawy marchwi. Warzywa 4: .
 28. Krzesiński W. 2009. Pogoda - zasadniczy czynnik w uprawie marchwi wczesnej. Warzywa 2: 26-28.
 29. Krzesiński W. 2009. Korzenie Marchwi na finiszu. Warzywa 9: 19-21.

 

  Granty KBN

 1. Sterowanie plonowaniem szparaga. 5P06C 018 10 (nr w AR 3/IG/96). 1996-1998.
 2. Wpływ warunków atmosferycznych i potencjału wody w glebie na produkcję suchej masy w roślinach marchwi. P06C 005 17 (nr w AR 17/99/IG). 1999-2001.
 3. Model plonowania szparaga. 29/2004/IG. 2005-2007.
 4. Proteomika mitochondriów kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis) w warunkach stresowych. 3388/B/P01/2008/35  2008-2009.
Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa