Logo

Goście

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

prof. zw. dr hab. Marian Gapiński

1. Przebieg kariery zawodowej:

- absolwent Wydziału Ogrodniczego WSR w Poznaniu
- stopień inżyniera uzyskał w roku 1957,

mgr inż. w 1959, doktora w roku 1969, doktora hab. w 1977, docenta w 1978, a tytuł profesora nadano mu w 1989 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego był mianowany w 1996 roku.

W latach 1978-1994 był kierownikiem początkowo Zespołu a następnie Katedry Warzywnictwa.

W latach 1987-1989 Dziekan Wydziału Ogrodniczego.

W latach 1997-2003 kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

 Był założycielem i Honorowym Członkiem Zrzeszenia Uprawy Grzybów i współzałożycielem czasopisma branżowego Grzyby a także członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

 W Katedrze Warzywnictwa pracował w latach 1961-2003, po czym przeszedł na emeryturę.

Prof. zw. dr hab. Marian Gapiński zmarł 5 czerwca 2021 w wieku 88 lat i spoczął na cmentarzu przy ul. Nowina w Poznaniu.

 2. Tematyka badawcza:

Jego problematyka badawcza dotyczy doskonalenia technologii uprawy, kompleksowej oceny gatunków grzybów uprawnych i ich odmian, oceny przydatności i wykorzystania niektórych odpadów wysokobiałkowych przemysłu przetwórczego i farmaceutycznego jako składników podłoży lub stymulatorów wzrostu. Badania dotyczą także opracowania składu okrywy i jej znaczenia w produkcji pieczarek, wpływu wzbogacania podłoża na plonowanie oraz technologii uprawy boczniaka i twardziaka, zasad oceny grzybni handlowej metod hodowli twórczej oraz zachowawczej. Wyniki badań dotyczące grzybni pieczarek zostały przekazane do praktyki na podstawie 11 umów wdrożeniowych.

3. Prowadzone badania:
a. w ramach grantów
b. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
c. inne badania

4. Dydaktyka:

a. realizowane główne przedmioty

Jest cenionym w kraju i na świecie specjalistą w zakresie biologii i uprawy grzybów.
Opracował program przedmiotu z zakresu uprawy grzybów i prowadził wykłady.

b. magistranci – ponad 100; inżynieranci

c. recenzje prac magisterskich i inżynierskich

5. Kształcenie kadr:

a. doktoraty - liczba wykształconych 5

b. wykonane recenzje prac doktorskich, ocena dorobku naukowego na tytuły i stopnie naukowe (prof., dr hab.)

c. inne

6. Pełnione funkcje naukowe i organizacyjne(w Uczelni i poza Uczelnią):

W latach 1978-1994 kierownik początkowo Zespołu a następnie Katedry Warzywnictwa
Dziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 1987-1989
Założyciel i Honorowy Członek Zrzeszenia Uprawy Grzybów
Współzałożyciel czasopisma branżowego Grzyby
Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych i Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

7. Osiągnięcia:

a. liczba publikacji ogółem:  około 700

liczba prac oryginalnych – 180

liczba książek - 27 w tym skrypty

liczne artykuły popularnonaukowe

b. inne osiągnięcia

8. Uzyskane nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia:

Został odznaczony Odznaką Honorową za współpracę z GUS, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9. Zainteresowania, hobby:

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa