Logo

Goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

prof. zw. dr hab. Tadeusz Pudelski

(1926 - 2012)

Absolwent Wydziału Ogrodniczego WSR w Poznaniu w roku 1954. Stopień doktora uzyskał w 1963 roku, a w 1970 doktora habilitowanego po przedstawieniu pracy dotyczącej reakcji warzyw szklarniowych uprawianych w torfie wysokim na zróżnicowane nawożenie N, P, K, Mg. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1978 roku, a tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego uzyskał w 1986 roku. W latach 1975-1978 był kierownikiem Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Warzywnictwa.

Problematyka badań prowadzonych przez Profesora Pudelskiego dotyczyła zagadnień warzywnictwa pod osłonami, w tym: uprawy hydroponicznej, energooszczędnych technologii, agrotechniki papryki, podłoży z torfu wysokiego oraz podłoży i podkładów grzejnych z odpadów obróbki drewna, uprawy warzyw w ograniczonej ilości podłoży organicznych, metod regeneracji podłoży organicznych kilkakrotnie użytkowanych, szczepienia na podkładkach oraz metod sterowanej uprawy truskawki i produkcji sadzonek.

Profesor jako pierwszy w Polsce rozpoczął prace nad sterowana uprawa truskawki w pomieszczeniach. Jego zasługą jest też upowszechnienie w Polsce uprawy papryki w pomieszczeniach.

Łącznie opublikował 286 prac, w tym 7 podręczników akademickich jako współautor lub redaktor naukowy. Brał udział w kilkunastu międzynarodowych sympozjach i kongresach. Był promotorem 3 prac doktorskich i 118 prac magisterskich.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, przewodniczący grupy roboczej "Kompostowanie materiałów odpadowych" przy komisji "Podłoża", członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, członek Rady Naukowej Sekcji Roślin Warzywnych COBORU. Członek, założyciel i pierwszy Prezes poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Był przewodniczącym Poznańskiego Oddziału SITO, współorganizatorem oddziału SITO w Zielonej Górze, prelegentem w klubach dyskusyjnych na terenie całego kraju.

Był laureatem nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego (trzykrotnie) i Ministra Edukacji Narodowej.

Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu

Zmarł w 2012 roku i został pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa