Logo

Goście

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

prof. dr hab. Zbigniew Borna

(1909-1985)

Prof. dr hab. Zbigniew Borna urodził się w 1909 roku w Bydgoszczy. W 1933 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Po studiach kilkanaście lat prowadził gospodarstwo rolne. Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął w roku 1945 w Katedrze Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego. Tam się doktoryzował na podstawie pracy dotyczącej aspektów organizacyjnych zmianowania płodozmiennego. W roku 1951 przeszedł do Katedry Warzywnictwa, w której pracował do emerytury. Tytuł profesora uzyskał w 1972 roku. W latach 1964-1975 pełnił funkcję kierownika Katedry Warzywnictwa, a między rokiem 1970 a 1975 był wicedyrektorem Instytutu Produkcji Ogrodniczej. W latach 1965-1975 był prodziekanem Wydziału Ogrodniczego.

Prace badawcze Profesora dotyczyły głównie nawożenia mineralnego i organicznego oraz nawadniania jako podstawowych czynników zwiększających plony warzyw uprawianych w polu, z uwzględnieniem zmianowania i płodozmianu.

Dorobek publikacyjny profesora to 56 prac naukowych, liczne artykuły naukowe i popularno-naukowe, 9 podręczników i skryptów. Podręcznik "Szczegółowa uprawa warzyw", którego Profesor był redaktorem naczelnym, został wyróżniony nagrodą I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Prof. dr hab. Z. Borna wypromował 5 doktorów i 74 magistrów. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawnictw WSR w Poznaniu (1964-1972) i redaktora działowego Wydziału Ogrodniczego (1964-1979).

Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł w 1985 roku i został pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa